ผู้เขียน หัวข้อ: โหลดแนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  (อ่าน 1 ครั้ง)

diorarmani2000

  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 4090
    • ดูรายละเอียด
โหลดแนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย


- ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบการขับรถอย่างปลอดภัย
- แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเพจสอบ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
เข้าดูเว็บที่ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย


 

 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

Tags : แนวข้อสอบ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย,คู่มือเตรียมสอบพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย